Vodafone Foundation EDS Foundation Streha shpk

Ferma Besa Agro

Besa Agro Invest Sh.p.k, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit (QKR) me nr. NIPT-i: L41726002A

Objekti i saj eshte: kultivimi i kulturave te ndryshme bujqesore dhe tregtimi i tyre me shumice dhe pakice. Kultivimi i ullirit, vreshtave, pemeve frutore, me qellim tregtimin e produkteve dhe nenprodukteve te tyre me shumice dhe pakice. Prodhimin e farerave dhe fidaneve per tregtimin e tyte. Ngritjen e industrise perpunuese te prodhimeve bujqesore dhe blegtorale. Ngritjen dhe zhvillimin e agroturizmit. Eksperimentimin e teknologjive te reja ne kultivimin e kulturave te ndryshme bujqesore. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha prodhimeve bujqesore dhe blegtorale te perpunuara, e te fresketa, te gjalla, blerjes se farnave, fidanave, medikamenteve te ndryshme per mbrojtjen nga semundjet dhe demtuesit. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te makinerive per prodhim bujqesor dhe blegtoral, traktor, mjete transporti si dhe linja dhe makineri te prodhimit te produkteve agro-ushqimore etj. Nxitjen dhe organizmin e te gjitha aktiviteteve qe kane te bejne me prodhimin dhe tregtimin e prodhimeve te fermereve. Konsulence ne fushen e ekonomise, bujqesise, blegtorise dhe ushqimit duke perfshire planet e menaxhimit te cilesise, mjedisit, turizmit dhe agro turizmit. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj duke u bazuar tek lejet, licensat, aprovimet apo autorizimet e tjera te ligjshme te leshuara nga institucionet qeveritare kompetente te fushes.

Ferma Besa Agro Ferma Besa Agro Ferma Besa Agro Ferma Besa Agro
Adresa Rruga Vore-Fushe Kruje, Fshati Arrameras
Krujë

Email info@besaagroinvest.com

Sasia e vendosur është parashikim i prodhimit, por nuk siguron disponueshmëri shitjeje. Kontaktoni direkt fermerin për sasinë e saktë që ka në gjendje dhe çmimin përkatës.

Sallatë jeshile
Sallatë jeshile 50 Lekë/kg

2,000 kg në 1 muaj

Domate
Domate 25 Lekë/kg

100,000 kg në 3 muaj

Spinaq
Spinaq 45 Lekë/kg

2,000 kg në 1 muaj

Kastravec
Kastravec 50 Lekë/kg

80,000 kg në 3 muaj

Pjepër
Pjepër 100 Lekë/kg

20,000 kg në 1 muaj

ARTAN CUNI Rating 0 Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4

PERSHENDETJE. JAM I INTERESUAR PER FIDANE TRANGULLI. TE LUTEM ME TREGONI DHE QMIMIN.

Nëse keni pasur komunikim me fermerin apo keni provuar produktet e tij, lini një koment të shkurtër për eksperiencën me të.

Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5