Doni të shtoni fermën tuaj? Regjistrohu
Vodafone Foundation EDS Foundation Streha shpk

Listimet 2

Filtruar produkti: Farë tërfili Ferma Kasem KURTI

Ferma Kasem KURTI

Lushnje

Farë jonxhe

Farë jonxhe

600 Lekë /kg

Farë tërfili

Farë tërfili

500 Lekë /kg

Ferma Vasillaq GJIKA

Ferma Vasillaq GJIKA

Fier

Farë jonxhe

Farë jonxhe

600 Lekë /kg

Farë tërfili

Farë tërfili

400 Lekë /kg