Doni të shtoni fermën tuaj? Regjistrohu
Vodafone Foundation EDS Foundation Streha shpk

Listimet 80

Filtruar produkti: Fiq të Tharë Ferma Idriz HAJDARI

Ferma Idriz HAJDARI

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

230 Lekë /kg

Ferma Resmi KANAÇI

Ferma Resmi KANAÇI

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

220 Lekë /kg

Ferma Beso MUÇOLLI

Ferma Beso MUÇOLLI

Berat

Ullinj

Ullinj

150 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ferma Gëzim GORISHTI

Ferma Gëzim GORISHTI

Berat

Ullinj

Ullinj

110 Lekë /kg

Kumbulla

Kumbulla

20 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

220 Lekë /kg

Ferma Bujar QATO

Ferma Bujar QATO

Berat

Rrush

Rrush

60 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

230 Lekë /kg

Ferma Astrit ZANI

Ferma Astrit ZANI

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ferma Nexhip DUSHKU

Ferma Nexhip DUSHKU

Berat

Rrush

Rrush

50 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Ferma Çimi HOXHALLARI

Ferma Çimi HOXHALLARI

Berat

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Ferma Vullnet KAJO

Ferma Vullnet KAJO

Berat

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

230 Lekë /kg

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Ullinj

Ullinj

100 Lekë /kg

Ferma Festim MAMURANI

Ferma Festim MAMURANI

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

200 Lekë /kg

Qershi

Qershi

70 Lekë /kg

Ferma Mestan KOTOLLAKU

Ferma Mestan KOTOLLAKU

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ferma Shefqet HOXHALLARI

Ferma Shefqet HOXHALLARI

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Ullinj

Ullinj

110 Lekë /kg

Rrush

Rrush

50 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ferma Mandi KOTOLLAKU

Ferma Mandi KOTOLLAKU

Berat

Ullinj

Ullinj

110 Lekë /kg

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

220 Lekë /kg

Ferma Guri KOTOLLAKU

Ferma Guri KOTOLLAKU

Berat

Ullinj

Ullinj

100 Lekë /kg

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Rrush

Rrush

50 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg

Ferma Bido HOXHALLARI

Ferma Bido HOXHALLARI

Berat

Ullinj

Ullinj

100 Lekë /kg

Rrush

Rrush

40 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

250 Lekë /kg