Doni të shtoni fermën tuaj? Regjistrohu
Vodafone Foundation EDS Foundation Streha shpk

Listimet 77

Filtruar produkti: Raki kumbulle Ferma Ardian SEITI

Ferma Ardian SEITI

Pogradec

Keca

Keca

6.000 Lekë /krerë

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Ferma Ismail GJATA

Ferma Ismail GJATA

Pogradec

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Viça

Viça

50.000 Lekë /krerë

Fasule

Fasule

220 Lekë /kg

Ferma Eqerem MERTKOLA

Ferma Eqerem MERTKOLA

Pogradec

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Viça

Viça

55.000 Lekë /krerë

Ferma Dervish ELEZI

Ferma Dervish ELEZI

Pogradec

Viça

Viça

50.000 Lekë /krerë

Raki kumbulle

Raki kumbulle

500 Lekë /litër

Fasule

Fasule

250 Lekë /kg

Ferma Dashamir BEKTASHA

Ferma Dashamir BEKTASHA

Pogradec

Raki rrushi

Raki rrushi

450 Lekë /litër

Raki kumbulle

Raki kumbulle

500 Lekë /litër

Mjaltë

Mjaltë

1.200 Lekë /kg

Ferma Ferit LUSHKA

Ferma Ferit LUSHKA

Pogradec

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Qengja

Qengja

6.000 Lekë /krerë

Vezë pule

Vezë pule

20 Lekë /njësi

Viça

Viça

45.000 Lekë /krerë

Ferma Drita LUSHI

Ferma Drita LUSHI

Pogradec

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Viça

Viça

45.000 Lekë /krerë

Ferma Abedin HAMZALLARI

Ferma Abedin HAMZALLARI

Pogradec

Viça

Viça

45.000 Lekë /krerë

Keca

Keca

5.000 Lekë /krerë

Djath lope

Djath lope

400 Lekë /kg

Gjalp

Gjalp

550 Lekë /kg

Ferma Sotir LEKA

Ferma Sotir LEKA

Pogradec

Viça

Viça

40.000 Lekë /krerë

Misër

Misër

45 Lekë /kg

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Ferma Shefqet ALLA

Ferma Shefqet ALLA

Pogradec

Qershi

Qershi

110 Lekë /kg

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Viça

Viça

33.000 Lekë /krerë

Ferma Eduart SULA

Ferma Eduart SULA

Pogradec

Raki kumbulle

Raki kumbulle

450 Lekë /litër

Rrush

Rrush

50 Lekë /kg

Viça

Viça

38.000 Lekë /krerë

Ferma Azbi MUCO

Ferma Azbi MUCO

Pogradec

Viça

Viça

45.000 Lekë /krerë

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Ferma Gezim JOLLA

Ferma Gezim JOLLA

Pogradec

Viça

Viça

45.000 Lekë /krerë

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Qershi

Qershi

120 Lekë /kg

Ferma Lefter TORRA

Ferma Lefter TORRA

Pogradec

Viça

Viça

40.000 Lekë /krerë

Djath lope

Djath lope

400 Lekë /kg

Raki kumbulle

Raki kumbulle

500 Lekë /litër

Ferma Luman PURA

Ferma Luman PURA

Pogradec

Misër

Misër

50 Lekë /kg

Raki kumbulle

Raki kumbulle

400 Lekë /litër

Djath lope

Djath lope

400 Lekë /kg

Viça

Viça

40.000 Lekë /krerë