Doni të shtoni fermën tuaj? Regjistrohu
Vodafone Foundation EDS Foundation Streha shpk

Listimet 917

Filtruar qyteti: Berat Ferma Guxim GJELI

Ferma Guxim GJELI

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Ferma Medi GJISHTI

Ferma Medi GJISHTI

Berat

Hurmë

Hurmë

25 Lekë /kg

Lajthi

Lajthi

400 Lekë /kg

Fidanë ulliri

Fidanë ulliri

250 Lekë /njësi

Ferma Alush BRESHA

Ferma Alush BRESHA

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Qershi

Qershi

70 Lekë /kg

Ferma Idriz HAJDARI

Ferma Idriz HAJDARI

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Fiq të Tharë

Fiq të Tharë

230 Lekë /kg

Ferma Nexho DODOVECI

Ferma Nexho DODOVECI

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Keca

Keca

330 Lekë /kg

Ferma Dervish KOTOLLAKU

Ferma Dervish KOTOLLAKU

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Ferma Fatli MEMA

Ferma Fatli MEMA

Berat

Ullinj

Ullinj

100 Lekë /kg

Ferma Ali MEMA

Ferma Ali MEMA

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Ferma Petref KORONI

Ferma Petref KORONI

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Ferma Margarita SHETI

Ferma Margarita SHETI

Berat

Ullinj

Ullinj

110 Lekë /kg

Ferma Adelina MEÇO

Ferma Adelina MEÇO

Berat

Ullinj

Ullinj

100 Lekë /kg

Ferma Izet SINANI

Ferma Izet SINANI

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Mollë

Mollë

70 Lekë /kg

Ferma Flamur BARDHAJ

Ferma Flamur BARDHAJ

Berat

Ullinj

Ullinj

130 Lekë /kg

Rrush

Rrush

60 Lekë /kg

Qershi

Qershi

70 Lekë /kg

Ferma Avni KOTOLLAKU

Ferma Avni KOTOLLAKU

Berat

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Ferma Sami BELICA

Ferma Sami BELICA

Berat

Viça

Viça

400 Lekë /kg

Ullinj

Ullinj

120 Lekë /kg

Qershi

Qershi

80 Lekë /kg